Betalen en tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.

Betalingen

Wij doen de administratie zelf. Afhankelijk van uw tandartsverzekering declareren wij direct naar uw zorgverzekering. In sommige gevallen is dat het hele bedrag. Bij sommige verzekeraars declareren wij 75% of 80%. De rest (eigen bijdrage) declareren we dan direct bij u. Bij enkele verzekeraars is het alleen mogelijk om het hele bedrag te declareren. U krijgt dan achteraf van ons de nota van uw eigen bijdrage.

Wilt u uw nota’s liever zelf bij uw verzekering  declareren dan is dit uiteraard mogelijk. Wilt u dit dan melden bij de receptie?

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 14 dagen.

Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen 14 dagen  sturen wij een eerste herinnering.

U heeft dan 8 dagen de tijd de nota alsnog te betalen. Wanneer u niet binnen 8 dagen betaald ontvangt een  tweede herinnering met € 3,50 aan administratiekosten.

Wanneer binnen 14 dagen geen betaling is ontvangen van de nota inclusief de administratiekosten zullen wij de  vordering in gerechtelijke handen stellen.

Indien tot invordering moet worden overgegaan, komen de daaraan verbonden kosten voor uw rekening. De kosten zijn 15% over de hoofdsom met een minimum van  € 48,40 (incl. btw).

Over de buitengerechtelijke incassokosten is 21%  BTW verschuldigd aan de deurwaarder.

Omdat tandartsen en mondzorgkundigen onder de van BTW vrijgestelde (para) medische beroepsgroep vallen, kunnen wij de in rekening gebrachte BTW niet verrekenen en wordt de BTW naar u verlegd.

Het BTW bedrag is bij de incassokosten opgeteld.

Lukt het niet uw nota binnen de termijnen betalen neem dan contact met ons op voor het maken van een betalingsregeling.

De voorwaarden voor betaling in termijnen zijn:

  • Het totaalbedrag van de nota dient minimaal € 100,00 te zijn
  • Betaling in minimaal 2 en maximaal 10 maandelijkse termijnen
  • Minimale maandbedrag is € 50,00
  • € 5,00 administratiekosten per termijn en de wettelijke consumentenrente over het openstaande notabedrag

 De betalingsregeling is bindend.

U kunt ten alle tijden uw nota’s aan de balie betalen per pin of per kas. Pinbetalingen hebben onze voorkeur.

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.