Tanden en kiezen trekken

Trekken van tanden en kiezen

Soms is het nodig om een tand of kies te verwijderen. Deze ingreep verloopt meestal pijnloos, dankzij de verdoving. Zodra deze is ingewerkt, maakt de tandarts de tand of kies los en wordt deze verwijderd. Als het bloed in de wond goed kan stollen, geneest de wond het beste. Omdat u met spoelen het stollende bloed verwijdert, mag u de eerste dag uw mond niet spoelen. Drinken mag natuurlijk wel. Alcohol en roken vertragen de genezing van de wond. Als de verdoving is uitgewerkt, mag u gerust weer voorzichtig eten en drinken. Wacht altijd met kauwen totdat de verdoving helemaal is uitgewerkt. Anders bijt u op uw wang of lip. Bij napijn kunt u een pijnstiller gebruiken. Na een dag of tien is de wond weer helemaal dicht.