Huisregels

Huisregels

Algemeen
Welkom bij Tandartspraktijk J. Okhuijsen. In onze praktijk wordt tandheelkunde op een hoog niveau nagestreefd. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden.

Na een bezoek aan de tandarts is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken bij de receptie. Mocht het plannen niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch worden gemaakt van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 12.00 / 13.00 -17.00 op het Tel.nr.: 0341-42 19 30.

U wordt verzocht pijnklachten zo vroeg mogelijk te melden zodat wij u dezelfde dag nog in kunnen plannen. Belt u te laat dan kan het mogelijk zijn dat u de volgende dag pas geholpen kan worden.

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van te voren, binnen onze werktijden, door te geven. Zo niet dan zijn wij genoodzaakt kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Wij sturen u ongeveer 2 dagen voor u een afspraak heeft een herinnering van deze afspraak per mail of sms. Het is niet zo dat wanneer u geen bericht heeft gehad uw afspraak niet door gaat. Uw afspraak komt alleen te vervallen wanneer wij u hier persoonlijk van op de hoogte brengen. Dit zal per telefoon zijn en anders per mail wanneer wij u niet kunnen bereiken.

Dit is een extra service die we verlenen. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken.

Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn.

Wij doen de administratie zelf. Afhankelijk van uw tandartsverzekering declareren wij direct naar uw zorgverzekering. In sommige gevallen is dat het hele bedrag. Bij sommige verzekeraars declareren wij 75% of 80%. De rest (eigen bijdrage) declareren we dan direct bij u. Bij enkele verzekeraars is het alleen mogelijk om het hele bedrag te declareren. U krijgt dan achteraf van ons de nota van uw eigen bijdrage.

Wilt u uw nota’s liever zelf bij uw verzekering  declareren dan is dit uiteraard mogelijk. Wilt u dit dan melden bij de receptie?

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 14 dagen.

Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen 14 dagen  sturen wij een eerste herinnering.

U heeft dan 8 dagen de tijd de nota alsnog te betalen. Wanneer u niet binnen 8 dagen betaald ontvangt een  tweede herinnering met € 3,50 aan administratiekosten.

Wanneer binnen 14 dagen geen betaling is ontvangen van de nota inclusief de administratiekosten zullen wij de  vordering in gerechtelijke handen stellen.

Indien tot invordering moet worden overgegaan, komen de daaraan verbonden kosten voor uw rekening. De kosten zijn 15% over de hoofdsom met een minimum van  € 48,40 (incl. btw).

Over de buitengerechtelijke incassokosten is 21%  BTW verschuldigd aan de deurwaarder.

Omdat tandartsen en mondzorgkundigen onder de van BTW vrijgestelde (para) medische beroepsgroep vallen, kunnen wij de in rekening gebrachte BTW niet verrekenen en wordt de BTW naar u verlegd.

Het BTW bedrag is bij de incassokosten opgeteld.

Lukt het niet uw nota binnen de termijnen betalen neem dan contact met ons op voor het maken van een betalingsregeling.

De voorwaarden voor betaling in termijnen zijn:

  • Het totaalbedrag van de nota dient minimaal € 100,00 te zijn
  • Betaling in minimaal 2 en maximaal 10 maandelijkse termijnen
  • Minimale maandbedrag is € 50,00
  • € 5,00 administratiekosten per termijn en de wettelijke consumentenrente over het openstaande notabedrag

 De betalingsregeling is bindend.

U kunt ten alle tijden uw nota’s aan de balie betalen per pin of per kas. Pinbetalingen hebben onze voorkeur.

Bij een afspraak met een behandelaar meldt u zich altijd aan bij de receptie. De receptie zal u dan aanmelden bij uw behandelaar zodat deze weet dat u aanwezig bent. U kunt zich ook aanmelden door de streepjescode op uw afspraken kaartje te scannen bij de balie.

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.

Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren.

Waak over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Wij doen wij onze uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen.

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.