Klachten

Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

www.ant-tandartsen.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts

Informatiepunt
Bent u als patiënt ontevreden over uw tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus? Komt u samen niet tot een oplossing? Bij een geschil in de mondzorg kunt u zich wenden tot Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is een initiatief van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en de Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT) in samenwerking met de Consumentenbond.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) erkend.

www.geschilleninstantiemondzorg.nl